Search This Website

Loading...
News Update :

வெப்சைட் மூலம் வியாபாரத்தை பெருக்க வழி!

நீங்களும் உங்களுக்கென ஒரு வெப்சைட் தொடங்கினால் உங்களைப்பற்றியும் உங்களின் தொழிலைப் பற்றியும் உலகம் முழுதும் உள்ளவர்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். நிச்சயம் உங்கள் தொழில் வளர நீங்கள் உழைப்பதைப்போல் உங்கள் வேப்சைட்டும் உழைக்கும். ஆளாளுக்கு வெப்சைட் ஆரம்பித்து வருகிறார்கள். தங்களுக்கென்று வெப்சைட் ஆரம்பிக்க வேண்டுமெனில் தொடர்புகொள்ளவும், 09578751338
For More Details Click Me

தொழில் கடன் வேண்டுமா? Do you need Business Loan?

குடிசைத் தொழில், குறுந்தொழில், சிறுதொழில்,கடைகள் துவங்க, நிறுவனங்கள் நடத்தவும், கன்சல்டிங் செய்பவர்களுக்கும், தொழிற்சாலைகள் நடத்தவும்,மெசினரிக் கடன்கள், மூலதனக் கடன்கள், பிசினஸ் லோன் பெறவும் தகுந்த ஆலோசனை மூலம் பெற்றுக்கொள்ள உதவுகிறோம்.

தொடர்புக்கு:

ஸ்கை மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ்,
122/A5, மூகாம்பிகா காம்ப்ளக்ஸ், 2-வது தளம், அகில்மேடு 6 வது வீதி, கல்யாண் சில்க்ஸ் பின்புறம், ஈரோடு - 600001,
செல்: 0-9578751335

ஆன்லைனில் சம்பாதிக்க - தொழில் பயிற்சி EARN ONLINE, BUSINESS TRAINING

எங்கள் மூலம் பயிற்சி பெற்று வீட்டிலிருந்தே ஆன்லைன் மூலம் மாதம் இருபத்திஐந்தாயிரத்திட்கு(25000/-) மேல் சம்பாதிக்க உடனே தொடர்பு கொள்ளவும். பயிற்சி கட்டணம் ரூபாய் 6000/- மட்டுமே. Cell: 0-7373630788 - தொழில் உலகம்


Home Based Earning Chances for You....
Get the Genuine Online Training From Us
Earn Through Online Regularly
Just Earn Passive Income Rs.2000 to 25000/-
Training Fees Just Rs. 6000/- One Time Only.
Contact & Start Today
Cell: 0-7373630788. www.tholilulagam.com

RESUME WRITING

தொழில் ஆலோசனை (Business Consulting)

சுய தொழில் தொடங்க,
தொழிலை மேம்படுத்த,
மெசினரிகள் வாங்க,
தொழில் சம்பந்தப்பட்ட லோன்கள்,
மார்க்கட்டிங் தொடர்பான சந்தேகங்கள் போன்ற அனைத்திற்கும் கட்டண ஆலோசனைக்கு தொடர்பு கொள்க:

செல்: 0 - 7373630788 Erode, Coimbatore.
E-mail: tholilulagam@gmail.com
இலவச ஆலோசனை 100 சதவீதம் வழங்கப்படாது. 20 வருட அனுபவமுள்ள ஆலோசகர் மூலம் ஆலோசனை வழங்கப்படும்

ஆன்லைன் வேலை ONLINR JOB - பெண்கள் மட்டும்

தமிழகம் முழுவதும் டிகிரி படித்த ஆங்கிலம் நன்கு படிக்கத் தெரிந்த லேப்டாப் அல்லது டெஸ்க்டாப் கம்பியுட்டர் இன்டர்நெட் கனேக்சனுடன் வைத்துள்ளவர்கள் மேலும் கம்பியுட்டரை வேகமாக கையாலத்தெரிந்தவர்கள் மட்டும் எங்கள் இணையத் தளத்தை பார்வையிட்டு பின்னர் விண்ணப்பிக்கவும்

இணையத்தள முகவரி :
www.onlineprojects.tk


Potato Chips - Project Details

Saturday, 24 October 2015Introduction

Among ready to serve convenience food product that have come to dominate modern day metro politian living potato wafers take the first place. Potato chips and wafers are the most com­mon and convenient form of potato snack.Product

   Potato chips are obtained by processing of po­tato after subjecting it in a sequence of operation. It is a crisp snack food has wide application such as snack or coctail snack with meat or fish for picnic; car rides, tea party or improvised dinner. The com­position of food are water, protein, fat, carbohydrate, calcium and Iron etc.

Standards & Specification

Potato chips, wafers, crips potato slicks etc. have become phenomenally popular among the ur­ban population of Bangladesh in the last few years. Though potato chips had been quite popular, among rural elites on some special occasion, but the consumption of branded chips is almost to negligible value. Within last few years potato snacks especially potato wa­fers have been so far marketing with success in big cities. While the semi-urban city population have shown an enthusiastic response a stirring of poten­tial consumption can be sensed from entire urban area.

Suggested Capacity

   The minimum economic capacity for Potato Chips is 900 MT. On two shift basis.

Land & Building

   The unit requires about 2000 sq. mtrs. of land with covered -area of 1200 sq. mtrs.
Materials
The requirement of raw materials are
1. Potato (Fresh)
2. Refined vegetable oils
3. Flavour etc.

Utilites

   The unit will require a total connected load of 70 KVA. and a maximum demand of 50 KVA. Water requirement is about 25,000 KL. per annum.


Manufacturing Process

   Potato chips are obtained by processing of po­tato after subjecting it in a sequence of operations such as peeling, cutting and slicing, washing, sort­ing, dewatering, frying in edible oil with flavouring agents and salt cooling and packing.

Plant & Machinery

Potato skin removing machine.
Cutting machine for potato slices & potato sticks with semi automatic feeding funnel.
Fine cut slicing disk 1.5 mm and 2mm for the cutting of potato's slice
Industry Oven.
Cooling belt conveyor for potato crisps & stick length 3800 mm.
Complete automatic wafers filling-seeding & packaging machine.
Feeder hoper 500 kg/hr capacity
Salt Doser.
Shaker.
Slice washer.
Spice feeder.

Personnels

The unit requires to employ about 50 persons including staff for office and factory for production supervision and administration.
Estimated Cost of the Project

The project cost for setting up a unit to manu­facture 900 MT, per annum is estimated as follows :

1.  Land & Site development                         $14285.71
2.  Building                                                     $64285.71
3.  Plant & Machinery                                    $185714.28
4.  Technical know-how & engineering
fees                                                                 $7142.8

5.  Other misc. fixed assets                             $57142.85
6.  Preliminary & preoperative
expenses                                                          $28571.42

7.  Margin money for working capital            $71428.57
8.  Contingencies                                            $28571.42

 TOTAL                                                          $457142.85

Suggested means of financing
1. Long term loan                                           $285714.25
2. State cash subsidy                                       $42857.14
3. Promoters capital                                        $128571.42

TOTAL                                                            $ 457142.85


 Subsidy is taken as 15% of the Fixed Capital Investment, however it varies from  state to state, rang­ing from 10% to 25% depending upon the category of identified backward area.

தொழில் கடன் வேண்டுமா? Do you need Business Loan?

Friday, 16 October 2015


குடிசைத் தொழில், குறுந்தொழில், சிறுதொழில்,கடைகள் துவங்க, நிறுவனங்கள் நடத்தவும், கன்சல்டிங் செய்பவர்களுக்கும், தொழிற்சாலைகள் நடத்தவும்,மெசினரிக் கடன்கள், மூலதனக் கடன்கள்,  வீட்டுக் கடன்கள், அடமானக் கடன்கள், பிசினஸ் லோன் பெறவும் தகுந்த ஆலோசனை மூலம் பெற்றுக்கொள்ள உதவுகிறோம். தொடர்புக்கு:


ஸ்கை மேனேஜ்மென்ட் சர்வீஸ்,
122/A5, மூகாம்பிகா காம்ப்ளக்ஸ், 2-வது தளம், 

அகில்மேடு 6 வது வீதி, கல்யாண் சில்க்ஸ் பின்புறம், 
ஈரோடு - 600001,
செல்: 0-9578751335

Starting a Shoe Factory Business

Monday, 5 October 2015

Are you thinking of opening up a business that will reap great profits? Do you like the idea of starting your own manufacturing business? Why not start your own shoe factory business?

Anyway, every person in this world needs a good pair of shoe. Learn more by reading the following guide and tips on how you can step your way to success.

Everybody needs a good pair of shoe. Some even needs a closet-full of shoes to make them happy. Shoes, therefore, are in demand any time of the year. With this, a business in the shoe industry is one of the most profitable industries that could bring success to any entrepreneur with the right skill and good business sense.

To startup a shoe factory business, a few things must be remembered in order to ensure stability and success in this trade. The following are some points and guidelines to be remembered in establishing your own shoe factory.

Secure a Shoe Factory Business License

The first thing to do is to contact the local zoning authority to ensure that the intended business site is within the allowable area for such type of factory. Then, secure the proper business licenses and permits. Ensure that all legal documents are processed to avoid potential legal impediments to your shoe factory. This may entail some cost, but this will save you more if the government authority discovers that your business lacks permit or is defective.

Determine Your Target Market

The next thing to do is to determine your target market for your shoe factory. Choose which type of shoe you would like to manufacture, whether sports shoes, formal shoes or if you can manufacture any type of shoes. To do this, you must take in to consideration the availability of raw materials in relation to the capital and skill you possess.

Create a Shoe Factory Business Plan

Every profitable business starts with a concrete business plan. This enables an entrepreneur to see every angle of the business and dealing with potential problems effectively. This also adds efficiency and stability to the business.

Accordingly, the business plan should include the business site, the machineries and equipment needed in manufacturing shoes, where to buy raw materials, the number of employees and your potential buyers.

The size of the manufacturing site should depend upon the size of the intended operation while reserving a space for possible expansion. The factory must be divided to different segments for different manufacturing stage. Also, the machineries and equipment should be positioned inside the manufacturing site while keeping functionality and convenience in mind.

As much as possible, hire employees who already has experience in shoe manufacturing. If this is not possible, reserve a portion of your capital for training employees to ensure the quality of your shoes.
Lastly, contact wholesalers and small shoe stores as your initial clients. Beware of wholesale clubs advertised in the Internet. Some of these are not legitimate or not good clients.

Start a Weight Loss Home Business

Wednesday, 30 September 2015This time obviously is the right time to start a weight loss home business with the obesity cases in America is high and many of these adults are aware and even planning to correct this weight problem right away.

Here are simple options and tips on how to drive this reality towards your financial success.
In a recent survey done in America, it is found that 50% percent of the adult feel that their weight is too high. This result is reflected by the obvious rampant obesity cases that can be seen in the country. Furthermore the survey tells that about 80% of these adults are looking forward sooner or later to start correcting their weight problem. If you are the entrepreneur who have leanings towards health and fitness, this survey can surely stir you up to start a weight loss home business.

If you are already had the thought of the idea to start a weight loss business, there are basically two ways wherein you can handle or begin this lucrative health and fitness clinic. The usual way, which is heavily capital-driven proposition, is for you to start the weight loss clinic in a fixed location wherein you have to pay for the space of your clinic. The second, which is not capital-intensive option, is to start your weight loss business right on the comfort of your home. If you are reading this article, then it is given already that you are geared towards on starting your weight loss business right in your doorstep.

The question now is how you can easily start this weight loss home business in quick, simple manner; building a business usually takes a lot of complicated work but right planning and budgeting will solve this issue.

Buy a Franchise to Start a Weight Loss Home Business

It is obvious that before you have thought about this great home business idea that there are already similar businesses that are existing and successful in this industry. Among these similar businesses are some that allows franchising options for those people who are in the same entrepreneurial frequency as them. You then have an option to exploit this opportunity for you to start reaping quick returns for your investment (of course this franchise company should allow you to do your business at home). Advantages of this option are strong brand recognition and ongoing franchise operational support.

Must-know on Getting Success in Starting a Weight Loss Home Business

It was already mentioned that right planning and budgeting should be the first step when starting a weight loss home business. Besides this pointer, you still have to deal about product ordering from reputable drug manufacturing entities. To gain a competitive advantage in this information age, you must have information management and internet technology skills to gain leads and client.

Start Your Own Call Center Business

Call center businesses are mushrooming anywhere. This means that you can also start your own call center business and then make it big! Learn more on its easy start-up.Investing in a call center business can be one of the most lucrative businesses that you can have. With so many companies needing staff for customer hotline and other kinds of phone-in support, you will never run out of good paying clients.

To start your own call center business, you need to have a mentor for the business, a business plan, and of course, the right amount of capital.

The first major step that we have to accomplish is to make an intensive research about this industry. The fastest and widest source that you can use is the Internet. You can also visit your local libraries and research centers about the call center business. Knowing more from the existing call center owners can also become very helpful. You can either choose an in-house call center or an outsourced one. In-house means you can provide your service with one company but outsourcing will allow you to cater to different companies who needs your services. Make a research about the regulations and the licenses that you have to abide with. You can also include the prices of the equipments that you will use to make early comparisons.

After your research, you can now make an outlined plan in starting up your business. Try to evaluate what you have research and consider every fact while you plan for the business. By doing so, you can also choose what type of setting will fit your company. You must define your strategies and the productivity measures that you will apply. It can be some measures on how to give excellent customer service, quick but quality troubleshooting techniques, empathy, and other factors needed for call center agents and heads. You can also include in the plan negotiating with companies that will monitor the quality of calls that your company staff will make. Choosing a business mentor is advisable. You can seek the advice of the counsellors that guides small businesses and entrepreneurs. After you have carefully planned the business and you have already chosen a good location then you can now start looking for long-term clients.

The final step before you can start your operations is to set up the company. The best way to advertise is to set up a website. But this should be done after you have already obtained the needed licenses and permits for your business. Through websites, you can do job hiring, negotiations from prospective clients, and showcasing your company services.

Next, obtain and install your needed equipments. Make sure that the Internet and telephone services are of good quality and already secured. High-skilled technicians should be present at all times in case there are technical troubles. Hire trained agents and other staff. If all are set in place then you can now start operations.
Popular Posts

Loading...

About Me

My Photo

I am creative & Innovative. I am interested to help someone in anyway. Especially this site give me a chance to help others. This www.tholilulagam.com is stepping stone for the Business Start up Peoples and who search the Business Ideas. So i am expecting some support like paid article from the companies / Entrepreneurs.
 

© Copyright Tholil Ulagam ( தொழில் உலகம் -BUSINESS WORLD ) 2010 -2011 | Design by ANGEL TECHNOLOGIES | Published by Infotech Solutions Templates | Powered by ANGEL TECHNOLOGIES.